Cookiebeleid

NL

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Intys hr

Tervurenlaan 270

1150 Brussel

Tel : 02/761 94 94

Mail: hello@intyshr.eu

 

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine deeltjes code die door de browser automatisch worden opgeslaan. Het hoofddoel is om de applicatie sneller en beter te laten functioneren en een optimale dienstverlening te garanderen. Zo laden ze bv. automatisch bepaalde onderdelen van de applicatie, omdat de gebruiker reeds eerder gebruikt maakte van deze diensten. Afhankelijk van het soort cookie dat wordt opgeslagen, zal de (voorafgaandelijke) toestemming van de gebruiker gevraagd worden. De gebruiker kan bovendien ten alle tijden zijn/haar toestemming intrekken. Meer informatie hierover kan verder in dit document gevonden worden.

 

Technische cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van deze applicatie. Het gaat hier voornamelijk om het opslaan van de verschillende sessies zodat er een betere verdeling van de bezoekers kan plaatsvinden.

 

Analyse cookies

Specifiek gaat het om cookies die gebruikt worden om voorkeuren op te slaan om de ervaring van de gebruiker te optimaliseren. Ook kunnen deze cookies gebruikt worden om bepaalde analyses en statistieken relevant voor het goed functioneren van de applicatie te garanderen. Het gaat bv. om het registreren van de taalinstellingen, het aantal kliks in een bepaald segment, etc. Het beheer van deze cookies kan n.a.v. bepaalde expertise geoutsourced worden aan derden.

Externe partijen

Onder bepaalde omstandigheden kan een externe partij of derde gebruik maken van deze applicatie en diens cookies. Hieronder kan meer informatie hierover terug gevonden worden. Indien de gebruiker meer informatie wenst, kan hij/zij steeds de privacyverklaring raadplegen of contact opnemen met de eigenaar.

Analyses

Wanneer we spreken over analyses, gaat het specifiek over de verzameling van diensten die ervoor zorgen dat het internetverkeer geassocieerd met deze applicatie gevolgd en geanalyseerd kan worden. De eigenaar heeft als bedoeling hiermee om het gedrag van de gebruiker verder in kaart te brengen.

Google Visitor Analytics

Deze dienst wordt aangeboden door Google. Deze dienst wordt aangeboden door Google. De verzamelde gegevens stellen de Google in staat om het gebruik van deze applicatie in kaart te brengen De persoonsgegevens die verzameld worden zijn: cookies en gebruiksgegevens.

 

Toestemming

Via de voorkeuren in de browser kan de gebruiker ten alle tijde zijn/haar voorkeuren op gebied van cookies rechtstreeks beheren. Hierdoor kan de gebruiker voorkomen dat derden cookies installeren of toestemmingen die de gebruiker in het verleden heeft verleend, intrekken of aanpassen. Voor meer informatie rond het verlenen of intrekken van toestemming, kan een gebruiker steeds contact opnemen met de eigenaar en verwerkingsverantwoordelijke van deze applicatie.

 

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of gegevens)

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens - waaronder een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze applicatie (of externe diensten die worden ingezet in deze applicatie ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de gebruikers van deze applicatie worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de gebruiker.

 

Gebruiker

De persoon die gebruikmaakt van deze applicatie.

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de verwerker persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze applicatie. De verwerkingsverantwoordelijke is de eigenaar van deze Applicatie, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Deze applicatie

De middelen waarmee de persoonsgegevens van de gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Cookie

Kleine gegevenssets die op het apparaat van de Gebruiker wordt opgeslagen.

HQ

Contact

Affiliated Companies

Follow

Legal

The Gradient
Avenue de Tervuerenlaan, 270

1150 Brussels

Belgium

0032 (0)2 761 94 98

  • LinkedIn Social Icon